ภาพข่าว: SPU : ก่อการดี...กับกิจกรรม จิตอาสา ...! คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมกับ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ร่วมสร้างห้องพยาบาลบ้านดิน

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๓:๒๒
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย บูรณาการร่วมกับรายวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน และรายวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้างอาคาร 1 นำนักศึกษาเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง ด้วยการลงมือทำจริง สร้างจริง ก่อสร้างห้องพยาบาลบ้านดิน ณ โรงเรียนวัดสำมะกัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด