ภาพข่าว: เยือนท่องเที่ยวเวียดนาม

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๐:๓๕
ภาพข่าว: เยือนท่องเที่ยวเวียดนาม
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมหารือร่วมกับ รัฐมนตรีท่องเที่ยว วัฒนธรรมและกีฬา เวียดนาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันในอาเซียน และร่วมพิธีเปิดงานท่องเที่ยวเวียดนาม 2015 ที่เมืองธันฮัน. เมื่อวันศุกร์ที่3เมษายนที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด