ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทยนัดพิเศษ ประจำปี 2558

พุธ ๐๘ เมษายน ๒๐๑๕ ๑๐:๒๙
หอการค้าไทยจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 49 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการ ชุดเดิมที่หมดวาระลง ซึ่งในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก อิสระ ว่องกุศลกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย ต่ออีก 1 วาระ พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง ดร. เดช เฉิดสุวรรณรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพธุรภัณฑ์ ออโตเมชั่น จำกัด ดำรงตำแหน่งกรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย ซึ่งกรรมการชุดใหม่ดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี
ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการหอการค้าไทยนัดพิเศษ ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด