ภาพข่าว: นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ได้รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557”

ศุกร์ ๒๗ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๕:๐๗
นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ หรือ BDMS ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมนักบริหารโรงพยาบาลประเทศไทย และสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ให้รับรางวัล “นักบริหารโรงพยาบาลดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2557” ในฐานะที่เป็นนักบริหารโรงพยาบาลที่ประสบความสำเร็จในการทำงานมีผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สาธารณชน และองค์กรอื่นๆ ประจำปีมาอย่างต่อเนื่อง มอบโดย ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ณ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด