ภาพข่าว: สามัคคีประกันภัยมอบทุนการศึกษา

พฤหัส ๑๙ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๗:๐๓
นางสาวนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ จำนวน 100,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศกรรมเครื่องกล และวิศกรรมอุตสาหการ โดยมีนายชาติชาย เจริญกล้า ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารสามัคคีประกันภัย เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด