ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชี้ราคาหน้าฟาร์มตกต่ำ แต่คนกินไข่ราคาแพง หวั่นไข่ล้น-วอนภาครัฐดูแล

พฤหัส ๑๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๘:๐๗
นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ เปิดเผยว่า ขณะนี้อัตราการบริโภคไข่ไก่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กอปรกับช่วงนี้ยังเป็นช่วงปิดเทอม ซึ่งจะยิ่งทำให้การบริโภคไข่ไก่ลดลงอย่างมาก โดยปัจจุบันราคาไข่ไก่ลดลงอย่างต่อเนื่องมาอยู่ที่ฟองละ 1.80-1.90 บาท หรือบางพื้นที่ขายได้ที่ 2.00 บาทต่อฟอง ขณะที่ต้นทุนการผลิตต่อฟองสูงถึง 2.94 บาทแต่กลับพบว่าผู้ค้าในท้องตลาดขายไข่ไก่ในราคาสูงถึงฟองละ 3.00 บาท ทำให้ผู้บริโภคยิ่งลดปริมาณการบริโภคไข่ไก่ลงไปอีก ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ที่ต้องแบกรับภาระปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำอยู่แล้ว กลับขายผลผลิตไม่ได้อีก ขณะนี้จึงเข้าสู่ภาวะผลผลิตไข่ไก่ล้นตลาด

นายมงคล กล่าวอีกว่า ภาวะราคาไข่ไก่ที่ไม่สมดุลกันระหว่างราคาหน้าฟาร์มกับราคาขายในท้องตลาดดังกล่าวนี้ ย่อมมีผลต่อการตัดสินใจบริโภคของคนไทย หากการบริโภคลดลงเช่นนี้ เชื่อว่าราคาไข่ไก่จะตกลงไปมากกว่านี้อีกมาก และเกษตรกรจะขาดทุนอย่างแน่นอน

“สมาคมฯ ขอให้ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล เพราะราคาขายไข่ไก่ในท้องตลาดปัจจุบันไม่เป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภค และยังเป็นการซ้ำเติมภาวะขาดทุนของเกษตรกร หากยังปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไป เกษตรกรหลายรายอาจที่ต้องแบกรับต้นทุนการเลี้ยงและภาระค่าใช้จ่ายที่สูง แต่กลับขายผลผลิตไม่ได้ อาจต้องเลิกเลี้ยงไก่ไปในที่สุด” นายมงคล กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด