ไทยไพบูลย์ฯแต่งตั้ง CEO

อังคาร ๑๐ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๐๙
บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต ได้ประกาศแต่งตั้ง นายยูจีน ฟง จูน เซียง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดูแลรับผิดชอบสายงานการตลาด สายงานประกันภัย และสายงานจัดการกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในด้านการบริหารและบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกันในการ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายยูจีน ฟง จูน เซียง มีประสบการณ์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย และต่างประเทศมากกว่า 15 ปี สามารถนำประสบการณ์ต่างๆ มาปรับใช้นำพาไทยไพบูลย์ประกันภัยให้เป็นที่ยอมรับ และเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกของคนไทย มีความมั่นคงยั่งยืนมากว่า 86 ปี มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio : CAR) ตามมาตรฐานที่ คปภ. กำหนดมากถึง 938.1% (ข้อมูลการเงิน ณ 30 กันยายน 2557) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,750 ล้านบาท โดยมีบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 45%

สำหรับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการ เรามุ่งมั่นสนองตอบความพึงพอใจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และคู่ค้าเป็นสำคัญ ด้วยปณิธานของการเสริมสร้างความมั่นคง เติมเต็มความมั่นใจ ดั่ง “คู่หูที่แสนดี” Your Finest Partner

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด