ภาพข่าว: โดยเสด็จพระราชกุศล

จันทร์ ๐๙ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๓:๓๖
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรและเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสิริราษฎร์ อ.ละแม จ.ชุมพร โดยมีข้าราชการฯและราษฎรในท้องถิ่นเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้นายบรรเลง จันทร์วาววาม ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้ พร้อมเจ้าหน้าในสังกัดได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด