ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๔:๕๒
ภาพข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังตรวจราชการ จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์
นายราฆพ ศรีศุภอรรถ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย แผนงานโครงการที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไข ณ จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด