ภาพข่าว: FSMART ความภูมิใจของจังหวัด

จันทร์ ๐๒ มีนาคม ๒๐๑๕ ๑๐:๒๓
นายพงษ์ชัย อมตานนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ FSMART และนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการนำหุ้น FSMART เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วยผู้สอบบัญชี รับมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณจาก ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ (คนกลาง) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในโครงการ “หุ้นใหม่ ความภูมิใจของจังหวัด” ครั้งที่2 ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม ชั้น M โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด