ภาพข่าว: ผู้ถือหุ้นไฟเขียว WHA ซื้อหุ้น HEMRAJ ฉลุย

อังคาร ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๐:๕๘
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กลาง) นางจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ (กลางซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1 ประจำปี 2558 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน หรือ HEMRAJ รวมถึง อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จำนวน 467,341,464 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 467,341,464 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเป็นการรองรับการเข้าซื้อหุ้นของ HEMRAJ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด