แวลลูฯ มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ประกาศทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่จ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโลกนิทานของหนู

จันทร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๒:๑๑
บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โดยนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหารและประธานโครงการโลกนิทานของหนู ให้สัมภาษณ์หลังจัดกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และครูภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ครั้งที่ 3โรงแรมบลูสกาย วิลล่า เขาใหญ่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24-26 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาว่า
แวลลูฯ มุ่งพัฒนาด้านการศึกษาอย่างจริงจัง ประกาศทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่จ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์ ประจำห้องสมุดโลกนิทานของหนู

“หลังจบกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหาร พนักงานและครูภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูทั้ง 9 โรงเรียน ทำให้บริษัทฯ ได้รับทราบและตระหนักถึงปัญหาใหญ่ของทุกโรงเรียน ในการจัดการห้องสมุดทุกวันนี้คือ แต่ละโรงเรียนไม่มีครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุด เนื่องจากมีบุคลากรไม่เพียงพอ

ยิ่งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีงบประมาณจำกัด และมีครูจำนวนน้อย ครูต้องแบ่งเวลาจากการสอนหนังสือมาดูแลห้องสมุดด้วยทำให้ห้องสมุดไม่สามารถเปิดให้บริการตลอดวันได้ ส่งผลต่อเนื่องให้นักเรียนไม่สามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดได้อย่างเต็มที่”

“บริษัทฯ จึงได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณก้อนใหญ่ในการจัดจ้างผู้ช่วยบรรณารักษ์ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนละ 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 10,000 บาท ทำหน้าที่ประจำในห้องสมุดภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู โดยเน้นเวลาทำงานต้องสอดคล้องกับเวลาทำการของโรงเรียน คือ ตั้งแต่เช้าก่อนโรงเรียนเข้าจนถึงหลังเลิกเรียน เพื่อให้นักเรียนที่รอผู้ปกครองมารับ สามารถเข้าอ่านหนังสือในห้องสมุดได้ รวมถึงการเปิดให้บริการวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ในบางโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยให้อำนาจผู้อำนวยการของแต่ละโรงเรียนดำเนินการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมเอง เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดของโครงการโลกนิทานของหนู ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดให้มากที่สุด”

ทั้งนี้การทุ่มงบประมาณก้อนใหญ่เบ็ดเสร็จปีละกว่าหนึ่งล้านบาทนั้น นายณรงค์เน้นว่า “เรามุ่งหวังคุณภาพสูงสุด ต้องการผลักดันให้ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง และผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเพื่อต่อยอดให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมในอนาคต ที่ผ่านมาเราจึงมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน คือ เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สืบค้นภายในห้องสมุดให้ใหม่ทุก 5 ปี ปรับปรุงห้องสมุดให้ทุก 5 ปี และมีการเติมหนังสือใหม่เข้าห้องสมุดเป็นประจำทุกปี เพราะฉะนั้น ถ้าโรงเรียนใดขาดความเอาใจใส่ ไม่มีการจัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดอย่างต่อเนี่องและมากที่สุด รวมถึงไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างบริษัทกับโรงเรียนได้ บริษัทก็ไม่สามารถที่จะให้การสนับสนุนโรงเรียนนั้นต่อไปได้เช่นกัน”

นายสมชาย รัตนอารี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชานาถ (เลื่อนสะเทื้อนราษฏร์รังสรรค์) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 5 (พ.ศ.2554) กล่าวว่า

“ขอขอบพระคุณคุณณรงค์ ที่ทำให้พวกเรามีความสุข วันนี้ผมคิดว่าสิ่งที่แวลลูฯ ได้ให้กับพวกเรา มันมีค่ามากกว่าเงิน มากกว่าอะไรทุกอย่าง ผมขอขอบคุณแวลลูฯ มากและยินดีด้วยกับโครงการโลกนิทานของหนูในการก้าวไปอีกทศวรรษหนึ่ง

สำหรับบางคนระยะเวลา 10 ปีอาจจะไม่นาน แต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่แวลลูฯ ได้สร้างไว้ใน 10 ปีนี้จะสะท้อนกลับให้กับวงการศึกษาไทย

รอยยิ้มและความสุขที่เราได้รับในวันนี้อยากให้ระลึกถึงและรักษาไว้ ผมขอฝากความหวังไว้กับครูรุ่นใหม่ ผมอยากให้ทุกท่านจดจำไว้ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ปรารถนาดีต่อสังคม เอาสมบัติเอาเงินมาวางกองไว้ให้เพื่อเป็นต้นทุนในการศึกษา และหวังผลสัมฤทธิ์คือ อนาคตของชาติ ในขณะที่เราที่เป็นครูทุกคนที่อยู่กับเด็ก ความหวังของเราคืออะไร คือวิทยฐานะ ตำแหน่ง หรือเงินเดือนหรือเปล่า คนกลุ่มหนึ่งมีความปรารถนาต่อทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะเป็นกำลังของชาติ แต่เราล่ะ คนที่เป็นครูอยู่กับเด็กทุกวัน ความปรารถนาที่แท้จริงของเราคืออะไร ผมอยากให้ครูรุ่นใหม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ที่ผ่านมาเราถูกสบประมาทจากสังคมมากมายว่าการศึกษายิ่งทำยิ่งด้อยลง ผมเชื่อว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นตัวบ่งชี้ให้เราได้มาก เราต้องสร้างรอยยิ้ม จินตนาการ และอนาคตให้กับลูกศิษย์ ตั้งเป้าไว้แล้วเดินไปให้ถึง อย่าให้คนอื่นสบประมาทอาชีพ ผมขอฝากน้องๆ ให้ดำเนินเจตนารมย์นี้ต่อไปด้วย อย่าให้นิทานสูญหายไป เพราะนิทานสามารถสร้างคนได้ ขอให้ทุกคนช่วยกันสร้างโลกนิทานให้เป็นตำนานของแผ่นดิน เพื่อผลิตเด็กที่มีคุณภาพที่จับต้องได้ให้กับสังคมต่อไปครับ”

นายสมบัติ โล่ห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 6 (พ.ศ. 2555) กล่าวว่า

“ผมขอขอบคุณทีมงานแวลลูฯ ทุกท่าน ที่ผ่านมาไม่มีหน่วยงานภาคเอกชนใด ที่จะทำกิจกรรมเพื่อสังคมได้สุดยอดเท่ากับแวลลูฯ เลย ผมไปที่ไหนก็ได้แต่ชื่นชม หรือใครมาที่รร. ก็เล่าให้ฟังว่าไม่เคยเห็นภาคเอกชนที่ไหนทำได้ขนาดนี้ แล้วทำต่อเนื่องเป็นตำนานด้านการรักการอ่าน โลกนิทานสร้างคุณธรรมให้กับเด็ก ๆ รุ่นสู่รุ่น เพราะฉะนั้นพวกเราทั้ง 9 โรงเรียน ในขณะนี้โชคดีที่สุดแล้ว ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมงานอีกครั้งครับ”

นายมณฑล อินทรสันติ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 7 (พ.ศ. 2556) กล่าวว่า

“นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็ก ที่ได้รับห้องสมุดที่มีอุปกรณ์ครบครัน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ อันจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีในการสร้างความเจริญ ก้าวหน้าทางการศึกษาให้กับตน เองต่อไป ผมได้เห็นนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดอย่างกระตือรือร้นก็รู้สึกมีความสุขมาก และประทับใจมาก เมื่อได้ทราบว่าผลทดสอบด้านการเรียนการอ่านของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากห้องสมุดของแวลลูฯ นั่นเอง ซึ่งเราเองคงไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระคุณบริษัทได้ นอกจากคำว่าขอบคุณและขอสัญญาว่าเราจะใช้ห้องสมุดให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน คนในชุมชน และศิษย์เก่าอย่างเต็มที่”

นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู ปีที่ 8 (พ.ศ. 2557) กล่าวว่า

“หลังจากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางแวลลูฯ ในฐานะผู้นำโรงเรียนเห็นว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งจากความรู้ที่ได้รับ และรู้สึกคุ้นเคยใกล้ชิดกับทีมงานของบริษัทเสมือนเป็นญาติสนิท

ที่ผ่านมาบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ ได้ให้อะไรกับโรงเรียนตลาดบางบ่อเยอะมาก ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริษัทให้กับเรานั้นไม่สามารถประเมินค่าได้ ต่างจากบริษัทอื่นที่เข้ามา ถ้าจะสร้างอาคารให้สักหลังหนึ่งจะต้องมีข้อแม้มากมาย เช่นต้องมีที่ติดถนนเพื่อสร้างแล้วจะได้ให้รถที่วิ่งผ่านไปมาได้เห็น เป็นต้น แต่สำหรับแวลลูฯ นั้นไม่ใช่เลย ตรงตามที่คุณณรงค์ได้เอ่ยไว้ว่าไม่เคยคิดทำธุรกิจกับทางราชการ สิ่งที่ให้กับโรงเรียนในโครงการโลกนิทานของหนูนั้น ก็เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเป็นที่ตั้ง สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมทีมงานของแวลลูฯ ที่ให้การดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พวกเราเป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะที่มาร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ฯ ในครั้งนี้ครับ”

อนึ่ง โครงการโลกนิทานของหนู ได้ดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 แล้ว โดยในปี 2558 นี้ กำลังดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนวัดอมรวดี (อมรวิทยาคาร) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม โดยมีกำหนดทำพิธีเปิดห้องสมุดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558

ท่านสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโครงการโลกนิทานของหนูอย่างต่อเนื่องได้ที่https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS และโปรดร่วมกด Like เพื่อเป็นกำลังใจสำคัญแก่ทีมงานจิตอาสาของบริษัทด้วยค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีส่วนงานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด โทร. 0-2661-6666 ต่อ 1999, 1470 หรืออีเมล [email protected];[email protected]

เกี่ยวกับโครงการโลกนิทานของหนู

โครงการโลกนิทานของหนู คือ หนึ่งในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด (ในเครืออีซีเอส โฮลดิงส์ ประเทศสิงคโปร์) ก่อตั้งขึ้นตามเจตนารมย์ของคุณณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร ที่ต้องการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่าน, มีจินตนาการที่กว้างไกล และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเห็นว่าการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านควรเริ่มตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพราะหนังสือนิทานส่วนใหญ่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ มีสีสันสวยงาม และเต็มไปด้วยจินตนาการจากทั้งของผู้แต่งและผู้วาดภาพประกอบ จึงมีความเชื่อมั่นว่าหนังสือนิทานสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและปลูกฝังให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย อีกทั้งยังสามารถช่วยเสริมสร้างจินตนาการของเด็กผู้ซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดนิทานที่ออกแบบตกแต่งอย่างปราณีตสวยงาม ประกอบด้วยภาพศิลปะบนผนัง ชั้นวางหนังสือสีสันสดใส หนังสือนิทานหลากหลายประเภททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงละครหุ่นมือ พร้อมทั้งมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในเขตปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีพนักงานจิตอาสาของบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินงาน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ปรับนโยบายใหม่เป็นสร้างห้องสมุดนิทานควบคู่ไปกับห้องสมุดวิชาการและมุมคอมพิวเตอร์เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการใช้ห้องสมุดได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแบ่งพื้นที่ภายในห้องสมุดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของห้องสมุดนิทาน ประกอบด้วยหนังสือนิทานที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามกลุ่มอายุ ได้แก่ 3-6 ปี, 7-9 ปี, 10-12 ปี และนิทานภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยโรงละครหุ่นมือและมุมของเล่นเสริมสร้างจินตนาการ อีกส่วนคือห้องสมุดวิชาการ ประกอบด้วยหนังสือวิชาการที่จัดแบ่งหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมดิวอี้ มุมบรรณารักษ์ และมุมคอมพิวเตอร์ โดยยึดหลักการออกแบบตกแต่งตามเกณฑ์ห้องสมุด 3 ดี ของกระทรวงศึกษาธิการ

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS หรือที่ www.value.co.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด