กลุ่มอลิอันซ์ ฉลองครบรอบ 125 ปี ผ่านแนวคิดเพื่อสังคมทั่วโลก กระตุ้นประชากรเตรียมรับมือปัญหาสังคมสูงวัยและสิ่งแวดล้อม

จันทร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๑:๒๕
ชี้การเปลี่ยนแปลงด้านประชากรศาสตร์และสภาพภูมิอากาศ เป็น 2 ประเด็นปัญหาสำคัญสำหรับมวลมนุษยชาติในอนาคต
กลุ่มอลิอันซ์ ฉลองครบรอบ 125 ปี ผ่านแนวคิดเพื่อสังคมทั่วโลก กระตุ้นประชากรเตรียมรับมือปัญหาสังคมสูงวัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทภายใต้เครือกลุ่มอลิอันซ์ในประเทศไทย ผนึกกำลังจัดเวทีอภิปราย TEDxAllianz* ดึงพนักงานร่วมถกประเด็นปัญหาสังคมสูงวัยพร้อมต่อยอดสู่วิธีการรับมือ

ขยายโอกาสการศึกษาเยาวชนทั่วโลก แจกทุนปริญญาโท 125 ทุน ณ วิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีแห่งยุโรป (ESMT) ประเทศเยอรมนี

ปี 2015 เป็นปีที่กลุ่มอลิอันซ์ครบรอบ 125 ปีของการก่อตั้ง ย้อนกลับไปเมื่อ 125 ปีที่ผ่านมา วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1890 ถือเป็นวันแรกที่บริษัทได้เข้าทำการจดทะเบียนการค้าเป็นครั้งแรก โดยก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันขนส่งสัญชาติเยอรมัน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีจนก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีธุรกิจครอบคลุมทั่วโลกอย่างในปัจจุบัน ตลอด 125 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้เล็งเห็นแต่การเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของลูกค้าเท่านั้น หากแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของสังคมในประเทศต่างๆ อีกด้วย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาของกลุ่มอลิอันซ์

มุ่งเน้นไปที่คำถามสำหรับอนาคต

กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 125 ปีของกลุ่มอลิอันซ์ ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การจัดเวทีอภิปรายเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามเทรนด์ใหญ่ๆ อย่างการพัฒนาด้านประชากรและการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็น 2 ประเด็นหลักที่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบกับประชากรโลกในวงกว้าง แต่ทว่าการแก้ปัญหาในระยะยาวและยั่งยืนจะสามารถเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อประชากรทั่วโลกมีการเชื่อมโยง และยกประเด็นปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาอภิปรายร่วมกัน

นายไมเคิล ดิกแมนน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มอลิอันซ์ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าการเปิดเวทีอภิปรายเชิงสร้างสรรค์และอิงข้อเท็จจริงจะช่วยให้สังคมและพวกเราเองสามารถเอาชนะความท้าทายอันหลากหลายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้สำเร็จ”

กลุ่มอลิอันซ์ ต้องการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้และจุดประกายให้เกิดเวทีอภิปรายในกลุ่มผู้สนใจทุกกลุ่ม โดยกลุ่มอลิอันซ์จะมีการเผยแพร่ งานวิจัยเรื่อง "โลกของเราและพวกเรา" (Our world and us) เพื่อสนับสนุนประเด็นนี้

งานวิจัยดังกล่าว ประกอบไปด้วยบทความจากนักวิชาการนานาชาติที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มอลิอันซ์ พวกเขาตรวจสอบผลกระทบจากประเด็นปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรและสภาพภูมิอากาศที่มีต่อชีวิตของคนรุ่นใหม่ การวิเคราะห์เหล่านี้มีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจ และอาจสร้างความน่ากังวลในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ยังนำเสนอการวิเคราะห์เชิงลึก การคาดการณ์และการนำเสนอทางออกของปัญหาอย่างตรงประเด็น

กลุ่มอลิอันซ์ ในประเทศไทยผนึกกำลัง จัดเวทีอภิปรายสู่การแก้ปัญหาประชากรสูงวัย

เนื้อหาจากงานวิจัยฉบับเดียวกันนี้ ยังได้ถูกนำมาต่อยอดสู่การอภิปรายรูปแบบ TEDxAllianz* ใน20 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยบริษัทภายใต้กลุ่มอลิอันซ์ ได้แก่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย จำกัด และ อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันผนึกกำลัง เพื่อจัดเวทีอภิปรายในเดือนตุลาคมนี้ เปิดโอกาสให้เพื่อนพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้แบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดและคำถามกับบรรดาผู้เชี่ยวชาญ มีจุดประสงค์หลักเพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมสูงวัยและโครงสร้างประชากร ทั้งยังกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว เพื่อเตรียมรับมือต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกค้าของกลุ่มอลิอันซ์ พร้อมต่อยอดสู่การหาแนวทางแก้ปัญหาที่กลุ่มอลิอันซ์จะมีส่วนช่วยได้เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ในฐานะที่กลุ่มอลิอันซ์เป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่แข็งแกร่งและเป็นพันธมิตรที่มีความรับผิดชอบ พร้อมด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานถึง 125 ปี

โครงการเพื่อสังคมอื่นๆทั่วโลก

นอกจากนั้น กลุ่มอลิอันซ์ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิ Allianz Environmental Foundation และ Allianz Cultural Foundation ซึ่งมีแผนเพิ่มเงินบริจาคขึ้นรวมทั้งสิ้น 12.5 ล้านยูโร (ประมาณ 470 ล้านบาท**) ซึ่งทุนเหล่านี้จะนำไปลงทุนในโครงการเพื่อสังคมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ด้วยจุดมุ่งหมายในการให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือระหว่างนานาชาติ การบูรณาการของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมไปถึงเรื่องการศึกษาและปัญหาที่เกี่ยวกับค่านิยม

อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญคือ การขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีแห่งยุโรป (ESMT) ในกรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ด้วยการมอบทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 125 ทุน “ทุนการศึกษาสำหรับการเข้าศึกษาที่เบอร์ลินจะมอบให้แก่คนหนุ่มสาวที่มีความสามารถทั่วโลกที่อาจมีทุนทรัพย์ไม่เพียงพอที่จะเข้าศึกษาต่อด้านการบริหารในระดับปริญญาโท” นายดีกแมนน์ กล่าวเพิ่มเติม

ท้ายสุดนี้ ในช่วงหน้าร้อนเป็นต้นไป จะมีการจัดกิจกรรมการกุศลร่วมกับพนักงาน ครอบครัวและเพื่อน พร้อมด้วยลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ณ สนามกีฬาที่อลิอันซ์เป็นผู้ให้การสนับสนุนทั้ง 5 แห่งทั่วโลก โดยรายได้จากการกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนโครงการเพื่อช่วยเหลือเยาวชนต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด