ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

จันทร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๑:๑๙
ภาพข่าว: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนายธีรเทพ พรหมวงศานนท์ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย และคณะนักศึกษา ๓๕ คนจาก ๑๑ มหาวิทยาลัยในนครซิดนีย์ ซึ่งเดินทางมาทำกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษให้เด็กต่างจังหวัดและมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องวิถีไทยและวัฒนธรรม โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรรม ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรรม และนายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันทื่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙ กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด