ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ที่ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557

จันทร์ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๐:๔๔
อ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2557 สาขาบริหารการศึกษาและพัฒนาสังคม ตามโครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัลไทย เพื่อสังคมไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งรางวัลนี้ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีส่วนร่วมหรืออุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม และประเทศชาติ สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อประชาชนชาวไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด