ซีพี ออลล์ ร่วมกับชมรม Executive Go Club และชมรมภูมิปัญญาทันโลก จัดงานเสวนาหัวข้อ “3 ยุทธศาสตร์ เจาะลึก เศรษฐกิจไทยปี 58”

ศุกร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๗:๑๙
นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), ร่วมกับชมรม Executive Go Club และชมรมภูมิปัญญาทันโลก จัดงานเสวนาหัวข้อ “3 ยุทธศาสตร์ เจาะลึก เศรษฐกิจไทยปี 58” โดยมี นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภา ผู้ส่งสินค้าออกทางเรือแห่งประเทศไทย,ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด