ภาพข่าว: สลิงชอท กรุ๊ป เพิ่มรอบอบรมหลักสูตร “ Storytelling for Leaders ” ตอบรับผู้นำนักเล่า

ศุกร์ ๐๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๓:๑๗
บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาภาวะผู้นำและองค์กร เตรียมเพิ่มรอบอบรมหลักสูตร “ Storytelling for Leaders ” หลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณสมบัติของผู้นำ ในด้านการสื่อสาร และความสามารถในการโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม ผ่านการเล่าเรื่องอย่างมีศิลปะ อันเป็นกลยุทธ์สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ หลังได้รับความสนใจ และกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม จนทำให้ยอดสำรองที่นั่งรอบแรกหมดในเวลาอันรวดเร็ว ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. โดยมี อาจารย์อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา โค้ชและผู้ให้คำปรึกษาผู้บริหารระดับสูง เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-2719-6458 ต่อ 65

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด