ภาพข่าว: ประชุมคณะทำงานนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 14

พุธ ๐๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๗:๑๓
กระทรวงพลังงาน จัดการประชุมคณะทำงานนโยบายและแผนพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 14 ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อเป็นเวทีในการผลักดันพันธกรณีภายใต้แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน 2553-2558 ให้บรรลุเป้าหมายของประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 รวมทั้งการผลักดันแผนงานด้านพลังงานที่สำคัญของไทยเพื่อเข้าสู่ร่างแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานอาเซียน 2559-2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด