ภาพข่าว: พิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จ TEPCoT 7

อังคาร ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๕ ๑๖:๓๖
เมื่อเร็วๆ นี้ พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7" โดยภายในงานได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของรุ่น “แผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการค้าชายแดนไทยกรณีศึกษา แม่สอด-เมียวดี” โดย นายอลงกรณ์ พลบุตร และมีนายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายเกริกไกร จีระแพทย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วยผู้สำเร็จหลักสูตรในรุ่นที่ 1 – 6 ร่วมแสดงความยินดี ณ กระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด