Gossip News: Brother Run & Share บราเดอร์...วิ่งฝันปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง

พฤหัส ๒๙ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๗:๑๙
อีกไม่กี่วัน บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรม “Brother Run&Share…บราเดอร์ วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง" ณ สะพานพระราม 8 รายได้ช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยผ่านทาง มูลนิธิสายธารแห่งความหวัง (Wishing well foundation) นอกจากมุ่งส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์แล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นการตอกย้ำปณิธานของบราเดอร์ที่ยึดถือมาอย่างต่อเนื่อง “at your side” งานนี้ใครสนใจไปเจอกันได้ที่งาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด