ภาพข่าว: รับมอบโล่ห์เกียรติคุณ

พุธ ๒๘ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๗:๒๘
นายอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ บริษัท สลิงชอท กรุ๊ป จำกัด (ขวา) เข้ารับมอบโล่ห์เกียรติคุณ จากนายเกริกไกร จีระแพทย์ ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรในหลักสูตร Corporate Secretary Program (CSP), Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) และ Corporate Governance for Executives (CGE) ให้แก่ สมาคมฯ มาเป็นระยะเวลาครบ 5 ปี เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด