ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับการยกย่องจากองค์การศุลกากรโลก ในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW

อังคาร ๒๗ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๕:๐๓
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นางพรนิจ ตุลย์วัฒนจิต ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่(ที่ 2 จากขวา) นายฐานิศร์ ศิริโชติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากซ้าย) และนายกึกก้อง รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากองค์การศุลกากรโลก จาก ดร.สมชัย สัจจพงษ์ อธิบดีกรมศุลกากร ในฐานะที่ธนาคารมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและยกระดับการค้าของประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการชายแดนร่วมกับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความก้าวหน้า สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และประสบความสำเร็จ โดยกรมศุลกากรไทยได้คัดเลือกธนาคารกรุงเทพให้เป็นธนาคารเพียงแห่งเดียวที่ได้รับใบประกาศดังกล่าว เนื่องในโอกาสวันศุลกากรสากลประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘Coordinated Border Management: An Inclusive Approach for Connecting Stakeholders’

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด