ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมพัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อกับ Thaitrade.com

พฤหัส ๒๒ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๕:๔๓
นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมกับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (กลาง) และนางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ประเทศไทยและภาคพื้นอินโดจีน (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามในบันทึกความเข้าใจในโครงการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ชื่อ Thaitrade.com อีมาร์เก็ตเพลสอันดับหนึ่งของไทยที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ทำการค้าออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารกรุงเทพ ในฐานะสถาบันการเงินแห่งแรกที่เป็นพันธมิตรของโครงการ ได้รับความไว้วางใจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้พัฒนาระบบรับชำระเงินออนไลน์ (e-Commerce Payment) ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ Thaitrade.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกผู้ซื้อสินค้าสามารถชำระเงินผ่านวิธีการอันหลากหลายแบบออนไลน์ได้อย่างครบวงจร รวดเร็ว และปลอดภัย นับเป็นโครงการการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั่วโลก ตอบสนองต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ในปัจจุบัน ส่งเสริมผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง SMEs ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเข้มแข็ง โดยดีเอชแอลเข้ามาพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด