ราชภัฏโคราช ประกาศรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

พุธ ๑๔ มกราคม ๒๐๑๕ ๑๓:๐๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ และโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) ซึ่งในปีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้สมัครทุกประเภท สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์www.entrance.nrru.ac.th/entrance โดยมีกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

ภาคปกติ

1. ประเภทโควตา

1.1 โควตาเพชรราชภัฏราชสีมา

- สอบข้อเขียน วันที่ 24 มกราคม 2558

- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558

- ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

1.2 โควตาเรียนดี กิจกรรมเด่น พิเศษ (ฐานะครอบครัวยากจน)

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและนำส่งเอกสารผ่านโรงเรียน ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2557

- สอบข้อเขียน วันที่ 25 มกราคม 2558

- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558

- ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

2. ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2558

- สอบข้อเขียน วันที่ 7 - 9 เมษายน 2558

- ผู้สอบผ่านข้อเขียนสอบสัมภาษณ์และสอบทักษะเฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด วันที่ 4 พฤษภาคม 2558

- ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

โครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช. รุ่นที่ 19) เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์

- รับสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตวันที่ 16 มีนาคม ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2558

- สอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2558

- ประกาศผลสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2558

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดกำหนดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nrru.ac.th ที่เมนูการรับเข้าศึกษาต่อ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1550, 1512, 1559

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด