กฟผ. ปั้นนักออกแบบโคมไฟ LED รักษ์โลก จัดประกวด Modern Lamp Design Contest ปี 2 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 แสนบาท

พฤหัส ๒๕ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๑๗:๑๒
กฟผ. ชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟติดเพดาน LED ใช้ในอาคาร ในโครงการ “Modern Lamp Design Contest 2015” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 3 แสนบาท มุ่งพัฒนา ขีดความสามารถของเยาวชนไทยทัดเทียมนานาชาติ

นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย และคณะผู้จัดงาน LED Expo Thailand 2015 พร้อมด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ไอซ์ แอลอีดี จำกัด และ บริษัท ฟิลิปส์ อิเล็คทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟ LED ใช้ในอาคารสำหรับที่อยู่อาศัย ในโครงการ Modern Lamp Design Contest 2015 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อขยายผลการใช้อุปกรณ์ LED ไปสู่ภาคประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ LED แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีความรู้ความชำนาญ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เกี่ยวกับการออกแบบ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของนักศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ

โครงการ “Modern Lamp Design Contest 2015” เปิดรับสมัครผลงานการออกแบบจาก นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐ และภาคเอกชนทั่วประเทศ โดยสามารถส่งโครงงานเข้าร่วมการประกวดได้ไม่เกิน 1 ชิ้นงานต่อทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะพิจารณาและประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกในวันที่ 31 มกราคม 2558 ก่อนไปทำการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ในงาน LED Expo Thailand 2015 ณ อาคาร 2-4 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถศึกษาข้อมูล และดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ledexpothailand.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพงษ์ศิริ ดาวเรือง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โทรศัพท์ 0-2833-5348 โทรสาร 0-2833-5127-9 อีเมล [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด