ภาพข่าว: กองรีท WHARTเปิดการซื้อขายวันแรก

พุธ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๓๙
นายแพทย์สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณจรีพร อนันตประยูร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA พร้อมด้วย คุณกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ, คุณปิยะพงศ์ พินธุประภา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียลเอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท หรือ กองรีท WHART ร่วมด้วย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ , คุณเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ,นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณภานพ อังศุสิงห์ ผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายกองรีท WHART ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด