การจัดอบรมเกี่ยวกับ โรคจิตเวชหลักสูตรสายใยครอบครัวรุ่น ที่32

ศุกร์ ๑๙ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๑๓:๐๓
โครงการอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัว

สมาคมสายใยครอบครัวเป็นเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับ ผู้อยู่กับโรคจิตเวช ทำงานเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของผู้อยู่กับโรคจิตเวชทั้งที่เป็นผู้ป่วย และผู้ดูแล ในการดำเนินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ทางสมาคมได้มีการจัดทำกิจกรรมในโครงการต่างๆหลายๆ โครงการ

การจัดอบรมหลักสูตรสายใยครอบครัวก็เป็นโครงการหนึ่ง การอบรมนี้ เปิดโอกาสให้กับผู้อยู่กับโรคจิตเวชและผู้สนใจ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันจากวิทยากร ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างดี ในสังคม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคจิตเวช การบำบัดรักษา ทักษะการสื่อสาร เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน การรับมือกับภาวะวิกฤต การดูแลตนเอง การหายป่วยและการรักษาสิทธิแก่ตนเองและสังคมโดยรวม

ขณะนี้ทางสมาคมสายใยครอบครัวได้เปิดรับสมัครการอบรม รุ่นที่ 32 ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 (อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00น.)

ผู้สนใจขอรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สมาคมสายใยครอบครัว (ตึกกายภาพบำบัดชั้น 2 )โรงพยาบาลศรีธัญญา ถ. ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ ติดต่อ โทร 02-5287821 , 086-300-6074 เวลาราชการ

หมายเหตุ 1. ราคาค่าอบรมต่อรุ่น 600 บาท / ท่าน2. สถานที่จัดการอบรม ตึกกายภาพบำบัดชั้น 2 โรงพยาบาลศรีธัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด