ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี EDL-Gen ระดมเงินบาทครั้งแรกในประเทศไทย

อังคาร ๑๖ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๐๘:๔๓
สมหมาย ภาษี รมว. คลัง ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการ ตลท. เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ ก.ล.ต. กฤษฎา อุทยานิน ผอ. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และ อดิศร สิงห์สัจจะ กรรมการผู้จัดการ บ. ทวินไพน์ คอนซัลติ้ง ร่วมแสดงความยินดีกับ บุญอุ้ม สีวันเพ็ง ผอ. ใหญ่ บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว มหาชน (EDL-Generation Public Company: EDL-Gen) ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังน้ำรายใหญ่ที่สุดของ สปป.ลาว ในโอกาสที่ EDL-Gen ประสบความความสำเร็จในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้สกุลเงินบาทครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด