องทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี 2557-2558 เคลื่อนคาราวานเดินสายช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย รวมมูลค่ากว่า 42.6 ล้านบาท

ศุกร์ ๑๒ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๔๕
กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เคลื่อนคาราวานคลายหนาวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภายใต้โครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว ปี 2557-2558" เพื่อส่งมอบสิ่งของและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์ ได้แก่ เสื้อผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ใหญ่และเด็ก จำนวน 110,000 ชุดแก่ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 16,000 ชุด เรือท้องแบนและเรือยางพร้อมเครื่องยนต์ฮอนด้า จำนวน 56 ลำ เครื่องสูบน้ำฮอนด้าพร้อมอุปกรณ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฮอนด้า และสิ่งของอื่น ๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 42,600,000 บาท โดยได้เคลื่อนคาราวานไปยังจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก พิษณุโลก เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และนครราชสีมา รวมทั้งให้การสนับสนุนการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ต่าง ๆ ผ่านศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ไปสู่ประชาชนใน 37 จังหวัดทั่วประเทศ

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร กรรมการผู้จัดการกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย กล่าวว่า "การดำเนินกิจกรรมบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนเป็นภารกิจที่ไม่อาจทำได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงลำพัง กองทุนฮอนด้า เคียงข้างไทยรู้สึกเป็นเกียรติที่กระทรวงมหาดไทย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ความสนับสนุน ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มเปิดกองทุนฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและผู้ประสบภัยหนาวที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายปีนี้ กองทุนฯ จึงได้สานต่อโครงการ "กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย และกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและภัยหนาว" ประจำปี 2557-2558 เพื่อส่งมอบเสื้อผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที และเนื่องในโอกาสที่ฮอนด้าได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยครบ 50 ปีในปี2557กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย ขอแสดงความขอบคุณลูกค้าชาวไทยที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนฮอนด้ามาโดยตลอด พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าชาวไทย ตอบแทนความเชื่อมั่นจากสังคมไทย ด้วยการสานต่อพันธสัญญาที่จะร่วมเติบโตเคียงข้างสังคมไทยตลอดไป"

ปัจจุบัน กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยมียอดเงินสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 – 30 กันยายน 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น762 ล้านบาท จากการสมทบทุนจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฮอนด้าในประเทศไทย ได้แก่ 1,000 บาทจากการขายรถยนต์หนึ่งคัน 100 บาทต่อการขายรถจักรยานยนต์หนึ่งคัน และ 10 บาทต่อการขายเครื่องยนต์อเนกประสงค์หนึ่งเครื่อง โดยได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเงินทุน 2)ด้านวัสดุอุปกรณ์ 3) ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ 4) ด้านการส่งเสริมความรู้ในการรับมือภัยพิบัติ รวมมูลค่าของการช่วยเหลือสังคมผ่านกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทยไปแล้วมากกว่า 100 ล้านบาท อาทิ

1. การสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโครงการแก้มลิงโคกสำโรงแก่มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เป็นจำนวนเงิน 14,425,000 บาท

2. การส่งมอบความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยหนาว ปี 2556-2557 จำนวน 28,000,000 บาท

3. การส่งมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประสบอุทกภัยปี 2556 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ จำนวน 12,000,000 บาท

4. การส่งมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์จำนวน 30 ลำ และรถยนต์อำนวยการสื่อสารฮอนด้า ซีอาร์-วี ให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมมูลค่า 6,150,000 บาท

5. การส่งมอบรถพยาบาลดัดแปลงจากรถฮอนด้า สเตปแวกอน สปาด้า รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ซีบีอาร์250อาร์ รถยนต์อำนวยการสื่อสารดัดแปลงจากฮอนด้า ซีอาร์-วี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร สัญญาณไฟไซเรนและอุปกรณ์อื่น ๆ แก่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมมูลค่า 42,000,000 บาท

6. การจัดฝึกอบรมความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติแก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติดินถล่ม และค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7. อาสาสมัครจิตอาสา โดยพนักงานฮอนด้าและเครือข่าย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

เรวดี รักปทุม โทร 0 2341 7888 ต่อ 2018 อีเมล์ [email protected]

บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์ จำกัด

สาธิดา ศรีธัญญาธรณ์ โทร 0 2252 9871 อีเมล์ [email protected]

พีรวิชญ์ ทองคล้าย โทร 0 2252 9871 อีเมล์ [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด