ภาพข่าว: ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการ ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

พุธ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๓๙
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) รณรงค์ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ให้บริการตรวจเครดิตบูโรพร้อมให้ความรู้เสริมสร้างวินัยทางการเงิน นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า “เครดิตบูโรเดินหน้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีวินัยทางการเงินโดย “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่” หรือ “Credit Bureau Mobile Service” ซึ่งเป็นการให้บริการตรวจเครดิตบูโรบนรถตู้เคลื่อนที่ ไปให้บริการประชาชนพร้อมมีเจ้าหน้าที่ของเครดิตบูโรให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอสินเชื่อ รวมถึงการรักษาประวัติทางการเงินของตนเองให้ดีพร้อม ซึ่งบริการนี้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจเครดิตบูโรได้ง่ายขึ้น ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางภายใต้การจราจรที่ติดขัด ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นระยะเวลากว่า 6 เดือน ปรากฏว่ามีการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 48 แห่ง อาทิ หน่วยงานภาคเอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันสมาชิกเครดิตบูโร โดยมีผู้ใช้บริการตรวจเครดิตบูโรกว่า 14,000 ราย”

ล่าสุด เครดิตบูโรได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารแห่งประเทศไทยด้านสถานที่เพื่อให้ “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่” ให้บริการตรวจเครดิตบูโร ณ บริเวณวงเวียน ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานธนาคารและประชาชน สำหรับผู้ที่สนใจ “ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่” สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 0-2643-1250 หรืออีเมล [email protected]

ในภาพ: ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล (ขวา) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นางสาวอรภัทร รังษีวงศ์ (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและสื่อสารองค์กร เครดิตบูโร ณ ด้านหน้าศูนย์ตรวจเครดิตบูโรเคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการบริเวณวงเวียน ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด