LAB น้ำแห่งแรก...จาก “TTW” สู่ “เมาะลำไย”

พฤหัส ๒๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๗:๑๒
หากจะออกจับปลาในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่แต่ไร้ซึ่งอุปกรณ์และวิธีการ...ก็คงไม่ต่างกับการ “งมปลาในมหาสมุทร” เปรียบได้กับการผลิตน้ำประปาซึ่งหากขาดวัสดุ อุปกรณ์ และความรู้ ก็คงยากที่จะได้มาซึ่งน้ำประปาที่สะอาดและมีคุณภาพ

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) หรือในชื่อเดิม บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร และเป็นผู้ผลิตน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อส่งต่อให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หล่อเลี้ยงชีวิตผู้ใช้น้ำในพื้นที่ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ปทุมธานี-รังสิต รวมถึงในอนาคต บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมลงทุนกับ Local Partner ชาวเมียนมาร์ในโครงการด้านน้ำประปาต้นแบบแห่งแรก (Prototype) ณ เมืองเมาะลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หวังเปลี่ยนคุณภาพชีวิตชาวหม่องจากเดิมสู่ยุคแห่งการอุปโภคบริโภคน้ำประปาที่สะอาด เพียงพอ และต่อเนื่อง

เมียนมาร์เมืองเนื้อหอมแห่ง AEC

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ภายหลังการปฏิรูปการเมืองการปกครองก็เนื้อหอมประหนึ่งสาวแรกแย้ม เนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ กอปรกับการปรับเปลี่ยนกฏเกณฑ์ทางการค้า การลงทุน ทำให้นักลงทุนต่างชาติต่างพากันรุมจีบอย่างไม่มีอะไรมาสะกิดใจ อย่างไรก็ตาม เมียนมาร์ยังคงขาดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค แม้แต่ในเมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ๆ รวมไปถึงเมืองเมาะลำไย เมืองขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐมอญและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศก็ประสบกับปัญหานี้เช่นกัน

“เมาะลำไย” ครบถ้วนด้านการค้า การศึกษา ขาดแต่เพียง “น้ำสะอาด”

“เมาะลำไย” ศูนย์กลางการค้าและท่าเรือสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของเมียนมาร์ รวมถึงยังมีสถานศึกษาที่มีชื่อเสียงติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศรองจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง และมหาวิทยาลัยมันดาเลย์ ได้แก่ “มหาวิทยาลัยเมาะลำไย” มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งรัฐมอญ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับสถานศึกษาในแถบเพื่อนบ้าน AEC แล้วนั้น มหาวิทยาลัยเมาะลำไยมีความเก่าแก่กว่าทั้งมหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ (เก่าแก่และใหญที่สุดในกัมพูชา) และมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (มหาวิทยาลัยชั้นนำและมีชื่อเสียงในลาว) อยู่หลายปี และด้วยขนาดของประชากรกว่า 3แสนคนของเมืองพาณิชยกรรมแห่งนี้ ทำให้หน่วยงานท้องถิ่นยังไม่สามารถจัดหาน้ำประปาที่มีคุณภาพเพียงพอให้กับประชาชนในเมืองได้อย่างทั่วถึง ทำให้ชาวเมืองบางส่วนยังคงต้องพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งไม่สะอาดพอ และไม่เหมาะต่อการนำไปอุปโภคบริโภค

TTW มอบ LAB ตรวจสอบคุณภาพน้ำแห่งแรกสู่มหาวิทยาลัยเมาะลำไย

จากปัญหาขาดแคลนน้ำประปาคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภคในเมืองเมาะลำไย ทำให้ “บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน)” ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำประปา และเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศไทย ได้ผุดแนวคิดในการปรับปรุงห้องที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในมหาวิทยาลัยเมาะลำไย เนรมิตกลายเป็นห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory) พร้อมติดตั้งวัสดุ และอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำมอบให้แก่มหาวิทยาลัยเมาะลำไย ในงบประมาณโครงการกว่า 3.6 ล้านบาท โดยห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าว มีคุณภาพเทียบเท่าห้องปฏิบัติการฯ ของโรงผลิตน้ำประปาบางเลนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถรองรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำให้กับโรงผลิตน้ำประปาได้จากทั่วเมียนมาร์ ทั้งนี้ คาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดประมาณเดือน มิ.ย. 2559

ภารกิจของ “ทีทีดับบลิว” ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างห้องปฏิบัติการฯ มอบวัสดุอุปกรณ์แล้วก็สิ้นสุดลงเท่านั้น แต่เรายังจัดนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ และมาตรฐานความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเมาะลำไยอีกทางหนึ่งด้วย เพราะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของเพื่อนบ้าน AEC ให้ได้ใช้น้ำประปาคุณภาพ และมีใบหน้าเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มอย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด