สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย แถลงข่าวจัดการแข่งขัน “GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS.”

อังคาร ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๔:๑๒
สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมฟังการแถลงข่าวจัดการแข่งขัน “GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS.” ในวันพุธที่ 26พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย (ประตู สน.หัวหมาก) ตามกำหนดการ ดังนี้

10.30 น. ลงทะเบียน

11.00 น. ชม VTR การจัดการแข่งขัน GAC GROUP 2013 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS.

11.05 น. - การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS. ของประเทศไทย

โดย ผู้แทนสหพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ

- ความเป็นมาของการจัดการแข่งขัน GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS

โดย ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ

- ความพร้อมของการดำเนินการจัดการแข่งขัน GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS.

โดย นายพีรเดช พฤฒิพฤกษ์

นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

- รูปแบบการจัดการแข่งขัน GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS.

โดย ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

ประธานกรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์

ในฐานะประธานดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ

- ภาพรวมของการจัดการแข่งขัน GAC GROUP 2014 ITTF WORLD TOUR GRAND FINALS.

โดย คุณสกุล อริยโชติมา

รองเลขาธิการและเหรัญญิก สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

ถ่ายภาพร่วมกัน

12.00 น. เสร็จสิ้นการแถลงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด