ภาพข่าว: ตลท.มอบวุฒิบัตรให้ผู้สื่อข่าว หลักสูตร รู้ทันพัฒนาการตลาดทุน รุ่น 4

ศุกร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๗:๐๑
เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลท. มอบวุฒิบัตรแก่ผู้สื่อข่าวที่ผ่านการอบรมในโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนไทยสำหรับสื่อมวลชนหลักสูตร “รู้ทันพัฒนาการตลาดทุนไทย”ครั้งที่ 4 ซึ่ง ตลท.จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 เพื่อให้ผู้สื่อข่าวสายตลาดทุน เศรษฐกิจ การเงิน มีความรู้ความเข้าใจในกลไกธุรกิจตลาดทุน และติดตามพัฒนาการ ทิศทางตลาดทุนไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด เป็นประโยชน์ต่อการเขียนข่าวและสามารถถ่ายทอดข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีผู้บริหาร ตลท.ร่วมแสดงความยินดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด