มิตซุยร่วมเป็นพันธมิตรกับไทคอน

ศุกร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๖:๔๑
บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ “ไทคอน” ผู้นำด้านการพัฒนาโรงงานสำเร็จรูปคุณภาพสูงพร้อมใช้เพื่อให้เช่าของประเทศไทย แถลงข่าวการร่วมเป็นพันธมิตรครั้งสำคัญกับ มิตซุย โดยได้ขายหุ้นร้อยละ 30 ใน บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “ทีแมน” (TICON Management Co., Ltd : TMAN) ให้แก่ บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี (เอเชีย แปซิฟิค) หรือ MAP ผู้นำในการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ “REIT” ประเภทการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือบริษัท มิตซุย แอนด์ คอมปานี ลิมิเตด หรือ “มิตซุย” การร่วมเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้จะสามารถขยายโอกาสการลงทุนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศผ่านทางเครือข่ายธุรกิจญี่ปุ่นของมิตซุย ซึ่งจะสามารถขยายเครือข่ายและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของ TMAN ให้แข็งแกร่งขึ้นในระดับโลก ทั้งนี้ MAP ยังมีแผนร่วมลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ไทคอน หรือ TREIT ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตจัดตั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ในภาพ : นายวีรพันธ์ พูลเกษ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บมจ ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น ถ่ายภาพร่วมกับ นาย กิโยชิ โอกุโบ (ที่สองจากขวา) ผู้จัดการทั่วไปแผนกการเงินและธุรกิจใหม่ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม บริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี (เอเชีย แปซิฟิค) หลังการแถลงข่าว โดยมีนาย จูน มิซูซาว่า (ที่สองจากซ้าย) รองประธานกรรมการอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป, ฝ่ายโลจิสติกส์ บจก มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) นายโทโมโยชิ มิซูกาวา (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) บจก มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) และ นายอะกิฮิโร โนกูชิ (ขวาสุด) รองผู้จัดการทั่วไป แผนกการเงินและธุรกิจใหม่ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม บจก มิตซุย แอนด์ คัมปนี (เอเชีย แปซิฟิค) ร่วมเป็นเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด