ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส แถลงข่าว “พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART) และบมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น(TWZ)”

ศุกร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๔:๔๘
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) “FSMART” ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า (Pre-paid) และบริการชำระเงินออนไลน์ผ่านเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘บุญเติม’ และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว “พิธีลงนามสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART) และบมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น(TWZ)” ในการเป็นตัวแทนบริการบุญเติมเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้อง 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

10.00 น. – 10.30 น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง

10.30 น. – 10.35 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำผู้บริหาร

10.35 น. – 11.15 น. ผู้บริหารร่วมแถลงข่าว นำโดย

คุณสมชัย สูงสว่าง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส(FSMART)

กล่าวถึง ความเป็นมา และจุดประสงค์ของความร่วมมือทางธุรกิจ

คุณณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส “FSMART”

กล่าวถึง แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

คุณกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด

บมจ.ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กล่าวถึง โอกาสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯที่เกิดจากความร่วมมือ

11.15 น. – 11.20 น. ลงนามสัญญาแต่งตั้ง TWZ เป็นตัวแทนบริการ “บุญเติมเตาน์เตอร์เซอร์” และถ่ายภาพร่วมกัน

11.20 น. – 11.30 น. ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน / จบการแถลงข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด