ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ร่วมจำหน่าย ‘บัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14’ สร้างกุศลหารายได้ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศุกร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๑:๒๕
นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 3 จากขวา) นายอภิชาติ รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นางสาวพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ซ้าย) และนางปฏิมา ชวลิต เจ้าหน้าที่บริหารระดับ Senior Vice President (ขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพญ.สร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการ (กลาง) ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในโอกาสร่วมรณรงค์จำหน่ายบัตรเดินการกุศลเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 14 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ กิจกรรมจำหน่ายบัตรภายในสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ถนนสีลม และบริเวณใกล้เคียง จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 บัตรราคาใบละ 20 บาท โดยธนาคารได้รับมาจำหน่ายรวม 1,000 เล่ม เล่มละ 25 ใบ คิดเป็นมูลค่ารวม 500,000 บาท ซึ่งทุกปีพนักงานธนาคารทั้งที่สำนักงานใหญ่และสาขา ลูกค้า ผู้มาติดต่อธนาคาร ผู้สัญจรไปมา รวมถึงผู้ค้าขายในบริเวณใกล้เคียง ต่างสละทรัพย์ร่วมซื้อบัตรดังกล่าว โดยรายได้ทั้งหมดจักส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อไป สำหรับปีนี้กิจกรรมเดินการกุศลเพื่อสุขภาพได้จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557 เวลา 6.00 น. ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด