ภาพข่าว: กรุงไทยเปลี่ยนหมายเลขศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ศุกร์ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๐:๑๖
ธนาคารกรุงไทย เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ KTB Call Center จาก 1551 เป็น 02-111-1111 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ เปลี่ยนวงเงินและอายัดบัตรเดบิตและบัตรเอทีเอ็มได้จากทั่วโลก เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 เดือน 11 นี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด