ราชบุรีโฮลดิ้ง ปลูกป่าต้นน้ำจังหวัดน่าน สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน ลดโลกร้อนครบวงจร

พุธ ๓๐ กรกฎาคม ๒๐๑๔ ๑๒:๔๓
บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) นำโดย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธานกรรมการ พร้อมผู้บริหารระดับสูง และพนักงานจิตอาสา เปิดโครงการ “ปลูกป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งกักเก็บคาร์บอน” ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอุทยานแห่งชาติ ดอยภูคา อำเภอปัว จ.น่าน ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่สำคัญของจังหวัดน่าน กิจกรรมนี้ดำเนินการตามเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อสร้างแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์บอนซิงค์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อฟื้นฟูป่าให้กลับคืนความสมบูรณ์ ซึ่งจะช่วยชะลอการไหลบ่าของน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง โดยโครงการได้ใช้วิธีการปลูกต้นไม้ตามธรรมชาติด้วยการคละพันธุ์ไม้พื้นถิ่น ไม่น้อยกว่า 7 ชนิด ภายในพื้นที่ปลูก อาทิ พญาเสือโคร่ง สนสองใบ สนสามใบ กัลปพฤกษ์ พันธุ์ไม้จำพวกก่อ รวม 200,000 ต้น บนพื้นที่ 1,000 ไร่ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายอัตราการรอดของต้นไม้ไว้ที่ร้อยละ 90 ของจำนวนที่ปลูกทั้งหมด ซึ่งจะได้มีการติดตามการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ต่อเนื่องอีก 3 ปี พร้อมทั้งมีการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าที่จะทำลายต้นไม้ในช่วงฤดูแล้งด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด