บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว “ ความร่วมมือทางธุรกิจ ”

ศุกร์ ๐๗ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๓:๑๐
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)ผู้ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ – หุ้น – การเงิน

ร่วมงานแถลงข่าว“ ความร่วมมือทางธุรกิจ ”

นำโดย

คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

เวลา 13.30 –15.30 น.

ณ ห้องโถง ชั้น 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กำหนดการ

งานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจ

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 –15.30 น.

13.30 - 14.00 น. แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

14.00 – 14.15 น. ชมวีดิทัศน์ แนะนำ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) 14.15 – 14.50 น. แถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจ นำโดย

-คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าห้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

-คุณนคร คลศรีชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

14.50 – 15.00 น. พิธีลงนามความร่วมมือทางธุรกิจ

15.00 – 15.10 น. ผู้บริหารถ่ายรูปร่วมกัน

15.10 – 15.30 น. ถาม - ตอบ สื่อมวลชน /เสร็จสิ้นพิธีการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด