เชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ “AEC!!! Are You Ready ?”

อังคาร ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๕:๑๓
เตรียมรุก เตรียมรับ เตรียมพร้อม ต้อนรับ AEC ไปกับสัมมนาเชิงวิชาการ “ AEC!!! Are You Ready?” โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการงานทรัพยากรบุคคล คุณชาญวิทย์ สิงหเสนี ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท เอสอาร์ไอ คอนซัลแตนท์ จำกัด และคุณถวัลย์ มะพงษ์เพ็ง HR Manager – Project Advisor, Regional Business จากบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ในวันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องบางกอก ชั้น 12 โรงแรมเดอะซิตี้ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี สัมมนาดีมีประโยชน์โดยโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สอบถามรายละเอียดและเข้าร่วมสัมมนาได้ที่โทร. 090-9745843 หรือ www.facebook.com/AECmba05 ด่วนจำนวนจำกัดเพียง 120 ที่นั่งเท่านั้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด