ภาพข่าว: มอบอนาคตมอบหนังสือ 600 โรงเรียน

อังคาร ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๒:๓๒
สุวดี จงสถิตย์วัฒนา (ที่ 3 จากขวา) แถลงข่าวเปิดโครงการมอบอนาคต มอบหนังสือ 600 โรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยมี รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ (กลาง) รองประธานกรรมการ มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธาน พร้อมด้วย สโรชา ลายสุวรรณ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา ศกุนตลา สุขสมัย (ที่ 3 จากซ้าย) รองสำนักวิชาการและมาตราฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) คิม จงสถิตย์วัฒนา และศรัยฉัตร กุญชร ณ อยุธยา จีระแพทย์ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารนานมีบุ๊คส์เฮาส์ เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด