โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เลือกนูทานิกซ์สร้างศักยภาพ BYOD ทีมแพทย์เอื้อประโยชน์การรักษาและให้คำปรึกษาทางการแพทย์ได้จากทุกที่ ทุกเวลา

ศุกร์ ๓๑ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๒๗
นูทานิกซ์ ผู้ให้บริการเว็บ-สเกล ที่ผสานรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้รับเลือกจากโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 จังหวัดภาคใต้ ให้ติดตั้ง Nutanix™ Virtual Computing Platform เพื่อสนับสนุนการทำงานของโซลูชั่น VMware เพื่อการทำงานแบบเวอร์ชวลไลซ์เซชั่น (VDI) อย่างสมบูรณ์แบบให้กับทีมแพทย์ สนองความต้องการการทำงานแบบโมบิลีตี้ และเสริมศักยภาพทีมแพทย์ของโรงพยาบาลฯ

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2525 เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากจะเป็นผู้นำในการให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนในจังหวัดภาคใต้แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ เป็นโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ และเป็นสถานที่ทำวิจัยของบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ อีกด้วย เป็นโรงพยาบาลขนาด 853 เตียง ปัจจุบันมีแพทย์กว่า700 คน รองรับผู้มาใช้บริการผู้ป่วยนอกวันละกว่า 3,500 คน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม รองคณบดีฝ่ายเวชสารสนเทศ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า“ทางโรงพยาบาลมีแนวคิดที่จะนำ BYOD มาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพราะทีมแพทย์ของโรงพยาบาลมีความท้าทายด้านการให้บริการทางการแพทย์ ด้วยบทบาทและหน้าที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ นอกจากจะให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนในจังหวัดภาคใต้แล้ว ยังเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ เป็นโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ และเป็นสถานที่ทำวิจัยของบุคลากรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆ อีกด้วย ทำให้ทีมแพทย์ต้องการระบบสารสนเทศที่อำนวยความสะดวกให้สามารถให้คำปรึกษาทางการแพทย์และการรักษาได้จากทุกที่ และตลอดเวลา แพทย์ของเรามีอุปกรณ์ไอทีโมบิลิตี้อยู่แล้ว สิ่งที่เราต้องการคือทำให้ทีมแพทย์สามารถใช้ระบบอินทราเน็ทและเข้าถึงแอพพลิเคชั่น ‘Hospital Information System’ ซึ่งเป็นระบบที่เราพัฒนาเองได้จากทุกที่และตลอดเวลา ในปัจจุบันมีแพทย์ประมาณ 100-120 ท่านต่อวันที่เข้าใช้งานผ่าน Nutanix™ Virtual Computing Platform เพื่อเข้าไปดูเวชระเบียนคนไข้”

นายโกเมน เรืองฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เสริมว่า “เราได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการวางระบบไอทีของโรงพยาบาลคือบริษัททรูเวฟ ให้ใช้ Nutanix™ Virtual Computing Platform ซึ่งสามารถทำงานกับระบบเวอร์ชวลไลซ์เซชั่นที่เชื่อมต่อแอพพลิเคชั่น ‘Hospital Information System’ พัฒนาบน Window XP ได้เป็นอย่างดี เราใช้เวลาในการติดตั้งเพียง 2-3 วันเท่านั้น และการใช้งานก็ง่าย ทรูเวฟมีความเข้าใจความต้องการและรูปแบบการให้บริการของโรงพยาบาล ทำให้ทีมแพทย์ของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลได้จากทุกที่ ทุกเวลา ทำให้สามารถให้บริการและคำปรึกษาทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชั่นของนูทานิกซ์ลดความซับซ้อนการเข้าถีงระบบและแอพพลิเคชั่น ด้วยความง่ายนี้ทำให้ยูสเซอร์ของเราสามารถใช้งานเองได้ จากการอ่านวิธีการใช้ผ่านเว็บบอร์ดของโรงพยาบาล และขณะนี้เรากำลังทดลองการทำงานแบบ Zero Client เพื่อการขยายการทำงานแบบเวอร์ชวลไลซ์เซชั่น ไปยังทีมงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลต่อไป”

นายทวิพงศ์ อโนทัยสินทวี ผู้จัดการ นูทานิกซ์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบัน การนำ BYOD มาใช้ในการให้บริการเป็นไปอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เนื่องจากองค์กรต้องการให้เกิดการทำงานได้จากทุกที่ และตลอดเวลา สำหรับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ความสามารถในการให้คำปรึกษาทางการแพทย์มีความจำเป็น และการสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของโรงพยาบาลได้ตลอดเวลา จากสมาร์ทโฟน แท็บเล็ตหรือโน้ตบุ๊ค นับเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการทางการแพทย์”

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด