ภาพข่าว: ดร.ตรีพล ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ร่วมงานเสวนาพิเศษ "จัดพอร์ต ปรับกลยุทธ์ รับการลงทุนทั่วโลก" ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จันทร์ ๒๗ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๕๔
ดร. ตรีพล ภูมิวสนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เมย์แบงค์ (ซ้าย) เข้าร่วมให้ความรู้แก่นักลงทุนในงานเสวนาพิเศษ "จัดพอร์ต ปรับกลยุทธ์ รับการลงทุนทั่วโลก" แนะนำแนวทางการจัดพอร์ตและการวางเป้าหมายลงทุนร่วมกับ ดร. วิน อุดมรัชตวนิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. วรรณ (คนที่ 2 จากซ้าย) และคุณยืนยง เทพจำนง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุน-งานลงทุนในตราสารทุน บลจ. กรุงไทย (ขวา) โดยมี ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด