ทวิน ไพน์ฯ ปูพรมให้ บริษัทเอกชนลาวรายแรกเข้าระดมทุนในไทย ดึง ทริส เรทติ้ง จัดอันดับเครดิต เสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนไทย

อังคาร ๒๑ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๑:๑๖
บริษัท ทวิน ไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด ที่ปรึกษาด้านการะดมทุนในภูมิภาคอินโดจีน เชิญ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว EDL-Generation Public Company (EDL-GEN) ซึ่งเป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเอกชนรายใหญ่ในประเทศลาว เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทย พร้อมปฎิบัติตามกฎระเบียบใหม่ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) การันตีด้วยการจัดอันดับ โดย ทริส เรทติ้ง เสริมความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

นายบุนอุ้ม สีวันเพ็ง ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว EDL-Generation Public Company (EDL-GEN) กล่าวว่า “EDL-GEN เป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศลาว ที่มีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำที่บริษัทเป็นเจ้าของเอง จำนวน 7 แห่ง และลงทุนในบริษัทผลิตไฟฟ้าอิสระอีก 4 แห่ง ทำให้มีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำรวมกัน ถึง 881 เมกะวัตต์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) ซึ่งจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ เช่น บริษัทผลิตไฟฟ้าแห่งประเทศลาว Electricite Du Laos (EDL) และ EDL ไปขายต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) แต่เนื่องจากสปป. ลาว มีนโยบายส่งเสริมให้ประเทศเป็น Industrial Base โดยการเพิ่มส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจในส่วนของภาคอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้อุปสงค์ด้านพลังงานไฟฟ้าในประเทศลาวมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ไทย เวียดนาม และจีน ส่งสัญญาณความต้องการนำเข้ากระแสไฟฟ้าจากประเทศลาวในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกัน ดังนั้น บริษัท EDL-GEN จึงมีแผนที่จะเพิ่มโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพิ่มอีกจำนวนประมาณ 10 แห่ง ในประเทศลาว ภายในระยะเวลา 3 ปี จึงต้องการใช้เงินทุนขั้นต่ำ 6-8 พันล้านบาท โดยบริษัท EDL-GEN ได้แต่งตั้ง บริษัท ทวิน ไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาด้านการระดมทุนของบริษัท เพื่อจัดทำรูปแบบการระดมเงินทุนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายในปี 2557”

นายอดิศร สิงห์สัจจะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวิน ไพน์ คอนซัลติ้ง จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาด้านการวางแผนการระดมทุนของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าลาว EDL-GEN เปิดเผยว่า “EDL-GEN เป็นบริษัทที่ศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจสูงมาก มีรายได้ที่มั่นคงและแน่นอน มีหนี้สินต่อทุนต่ำ มีฐานลูกค้าในประเทศและมีความต้องการจากลูกค้าต่างประเทศด้วยเหตุผลด้านต้นทุนราคาค่าไฟฟ้าที่ต่ำกว่าไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งพลังงานอื่น จึงเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างยิ่ง ทาง ทวิน ไพน์ฯ จึงเชิญให้ EDL-GEN เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทย ซึ่งประโยชน์ที่ EDL-GEN จะได้รับคือ EDL-GEN จะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักลงทุนและนักธุรกิจในวงกว้างขึ้น เป็นโอกาสที่จะสร้างเครือข่ายต่อยอดทางธุรกิจด้วยกันต่อไป ส่วนของประเทศไทยเอง การที่มีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่เข้ามาระดมทุนในตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง ยิ่งจะช่วยตอกย้ำถึงศักยภาพของไทยในการเป็น Capital Hub ของภูมิภาคนี้ ดังนั้น ในช่วงเวลา 2-3 เดือนนี้ ทาง ทวิน ไพน์ฯ กับ EDL-GEN อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม เริ่มต้นด้วย การจัดอันดับเครดิตให้กับ EDL-GEN โดยทริส เรทติ้ง และดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)

ดร. สันติ กีระนันทน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด กล่าวว่า “การจัดอันดับเครดิต ให้กับ EDL-GEN มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนคุณสมบัติของบริษัทผู้ออกพันธบัตร และคุณภาพของพันธบัตร EDL-GEN เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน โดยทริส เรทติ้ง ถือว่าเป็นบุคคลที่สาม ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับฝ่ายใด และดำเนินการจัดอันดับเครดิตโดยอิสระและโปร่งใส สำหรับการจัดอันดับเครดิตให้กับ EDL-GEN ซึ่งมีกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบ เพื่อประเมินปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทใน 4 ด้าน คือ 1) ความเสี่ยงของ สปป.ลาว ทั้งในด้านของนโยบายทางการเงิน และระดับของหนี้สาธารณะ 2) ความเสี่ยงด้านอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า เรื่องแนวโน้มอัตราการเติบโต อุปสงค์ อุปทานของไฟฟ้าใน สปป.ลาว, สภาพการแข่งขันของธุรกิจ, กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 3) ความเสี่ยงด้านการบริหารธุรกิจ ซึ่งจะพิจารณาถึงโมเดลธุรกิจ ความเชี่ยวชาญของทีมผู้บริหาร กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ ผลตอบแทนของธุรกิจ และส่วนแบ่งทางการตลาด และ 4) ความเสี่ยงด้านการเงิน ได้แก่ ศักยภาพในการทำกำไร นโยบายการจ่ายเงินปันผล ระดับของหนี้สิน สภาพคล่องทางการเงิน แหล่งเงินทุน เป็นต้น “

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด