ภาพข่าว: มูลนิธิอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ครั้งที่ 6”

พฤหัส ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๖:๐๒
เมื่อเร็วๆนี้ นพ.ยุทธ โพธารามิก ประธานมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ กรรมการเลขานุการ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ฯ (ที่2 จากขวา) ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้จัดกิจกรรม “สร้างสรรค์สังคมไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ครั้งที่ 6” ขึ้น โดยภายในงานมีการให้ความรู้ในเรื่องของโรคอัลไซเมอร์และการป้องกัน ตลอดจนกิจกรรมค่ายเสริมพลังสมอง (Brain Boost Camp) ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ณ ห้องคริสตรัล บอลรูม โรงแรมตะวันนา กรุงเทพ ถ.สุรวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด