ครั้งแรก!! ๑๔ - ๓๑ ตุลาคม ศกนี้ งานจัดแสดงภาพถ่าย.."ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน" ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

พฤหัส ๑๖ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๒๓
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จับมือเครือข่ายนิเทศศาสตร์ จัดงานแสดงภาพถ่าย เพื่อจัดทำหนังสือโรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน ในโครงการ “ศาสตร์แห่งพระราชา : โรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชน” ความกลมกลืนที่งดงามเป็นครั้งแรกของแผ่นดิน จากผลงานนักศึกษาในเครือข่ายฯ ๙ สถาบันร่วมกันสะท้อน แนวทางการทรงงานด้านการพัฒนา ผ่านการดำเนินงานของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในจังหวัดสกลนคร นิทรรศการจะเปิดแสดงวันแรกในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ศกนี้ โดยมี นายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี เป็นประธาน ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน

นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้แทนพิเศษสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวถึง งานแสดงภาพถ่ายครั้งนี้ ว่า “เป็นงานประกวดที่เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรมการประกวดภาพถ่ายเพื่อจัดทำหนังสือโรงงานหลวงฯ เพื่อปวงชนโดยความสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร่วมกับเครือข่ายนิเทศศาสตร์ ด้วยการคัดเลือก นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเครือข่ายทั้งหมด ๓๐ คน เข้าร่วมทัศนศึกษา โดยมียุวมัคคุเทศก์จากโรงเรียนในระดับมัธยม บนพื้นที่ เป็นผู้ชี้ชวนและนำเสนอ ให้พี่ๆ ถ่ายรูปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ตลอดจนเรียนรู้และถ่ายรูปกิจการงานของโรงงานหลวงฯ ที่ ๓ (เต่างอย) และวิถีชุมชนเต่างอย เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา”

"จากผลงานที่ได้มา ทำให้คิดว่า คณะทำงานคิดไม่ผิดที่สนับสนุนกิจกรรมนี้ กับ นิสิต นักศึกษา เพราะคนกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่ฝีมือระดับมืออาชีพได้เลยทีเดียว ขณะเดียวกัน การได้พา นิสิต นักศึกษา ที่มาจากชุมชนเมือง ไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมกับน้องๆ ในพื้นที่อำเภอเต่างอยจริง ถ่ายภาพจริง เป็นเวลานานนับสัปดาห์ นี่คือการ เปิดบทเรียนบทใหม่และกว้างใหญ่ในการทำความเข้าใจชุมชน และที่สำคัญอย่างยิ่งได้ทำให้ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจได้เข้าใจหลักการทรงงาน การพัฒนาพื้นที่จังหวัดสกลนคร ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนความจริงแท้ของชีวิตวิถีของคนไทยถิ่นอีสาน ที่เราภาคภูมิใจมาก งานแสดงภาพถ่ายจะเริ่มในวันอังคารที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยกราบเรียนเชิญ นายเชาวน์ ณศีลวันต์ องคมนตรี เป็นประธาน" นายพิพัฒพงศ์ กล่าว

งานแสดงการประกวดภาพถ่าย ในครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๔ ~ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ หยุดวันจันทร์ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน ภายในงานนอกจากจะมีผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาร่วม ๑๐๐ ภาพแล้ว ผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับ นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) พุทธศักราช ๒๕๕๒ และนายเกรียงไกร ไวยกิจ ช่างภาพผู้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติอีกด้วย บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ตลอดระยะเวลาการจัดแสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด