นานมีบุ๊คส์ จัดพิธีเปิดร้านหนังสือ “แว่นแก้ว Children Bookshop by NANMEEBOOKS”

จันทร์ ๑๓ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๐:๑๔
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด ร้านหนังสือ“แว่นแก้ว Children Bookshop by NANMEEBOOKS” ร้านหนังสือเด็กและเยาวชนครั้งแรกในประเทศไทย และงานแนะนำพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนังสือ “นิทานโกหกเยอรมัน” โดยมี นายกฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สุวดี จงสถิตย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 17.30 น. ณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด