ภาพข่าว: พิธีเปิดงาน “สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs” ภาคใต้

จันทร์ ๐๖ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๕:๐๑
นางสาวเสาวนีย์ กมลบุตรกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีแบงก์) ร่วมพิธีเปิดงาน “สินเชื่อ 9 เมนู คืนความสุข SMEs” เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ภาคใต้โดยมีนายอวยชัย อินทร์นาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เกียรติร่วมงาน และหน่วยงานพันธมิตร 8 แห่งร่วมลงนามพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ พร้อมมอบป้ายสินเชื่อแก่ SMEsเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนสภาพคล่องธุรกิจ ณโรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด