ภาพข่าว: สถาบันวิทยาการตลาดทุนเลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่

จันทร์ ๐๖ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๐๘
สถาบันวิทยาการตลาดทุน วตท.18 จัดงานสายใย-สายสัมพันธ์ วตท.1-19 เลี้ยงต้อนรับสมาชิกใหม่ วตท.19 โดยมี สุพัตรา จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, ยุวดี จิราธิวัฒน์ (กลาง), ดร.พศวัจณ์ กนกนาก (ที่ 2 จากขวา), ชนินทร์ รุ่งแสง (ที่ 2 จากซ้าย), จรรยา สว่างจิตร (ที่ 3 จากขวา), เจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (ขวาสุด) และ ประพันธ์ อัศวพลังพรหม (ซ้ายสุด) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจบีชรีสอร์ทพัทยา เมื่อเร็วๆนี้

สถาบันวิทยาการตลาดทุน เป็นหน่วยงานภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านตลาดทุน มีวิสัยทัศน์อันเป็นพลวัตประกอบไปด้วยภาวะผู้นำที่สามารถทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ทั้งด้านธุรกิจ และด้านบทบาทและความสัมพันธ์ในสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด