ภาพข่าว: ไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน

ศุกร์ ๐๓ ตุลาคม ๒๐๑๔ ๑๔:๑๘
ครั้งแรก นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษารมว.และรมช.กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย Dr. YonasTegegn, M.D., WHO Representative to Thailand , นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ, นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และคณะร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “โอกาสของการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนในภูมิภาคอาเซียน” ซึ่งไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นครั้งแรก ที่โรงแรมเคปพันวา จ.ภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด